Mariusz Bilski

509 988 872

Międzynarodowy certyfikowany coach ICC, trener biznesu- praktyk.

  • Coaching życiowy (life coaching)
  • Cała Polska
  • Opublikowano 12 miesięcy temu

Opis

Jest certyfikowanym Trenerem, Coachem ICC, Konsultantem biznesowym, Doradcą korporacyjnym, Facylitatorem.

Doświadczony manager z praktyką w zarządzaniu – jako Manager Regionalny tworzył i prowadził duże struktury sprzedażowe, jako Starszy Specjalista HR tworzył programy szkoleniowe i szkolił pracowników i wyższą kadrę managerską w dużej korporacji finansowej, jako Przedsiębiorca prowadzi swoją firmę od 1995 roku. Jako facylitator prowadził procesy dla wielu firm. Absolwent PAT w Krakowie. Doktorant Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

Posiada szesnastoletnią praktykę trenerską i ponad 10000 zrealizowanych godzin seminariów i warsztatów oraz około 900 godzin konsultacji biznesowych dla różnych firm i organizacji.

Jako coach pracuje od 2008 roku.

Prowadzi coachingi: rozwojowe, life i business, antystres, team, executive.

Prowadził procesy coachingowe dla kadry menedżerskiej wysokiego i średniego szczebla, oraz dla osób o wysokim potencjale rozwojowym (Talent Management).

Przygotował i przeprowadził szereg warsztatów przygotowujących do pracy coachów kompetencyjnych, oraz coachów biznesowych.

W opinii uczestników szkoleń, osoba posiadający rozległą wiedzę- praktyk. Potrafi w bardzo efektywny sposób zaangażować uczestników w proces szkoleniowy.

Pomimo wielu lat pracy wciąż towarzyszy mu pasja i fascynacja tym, co robi. Praca z ludźmi sprawia mu dużą satysfakcję.

Specjalizuje się w tworzeniu i kierowaniu zespołami, rozwijaniu kompetencji przywódczych, zarządczych, szeroko pojętych kompetencji psychospołecznych oraz szkoleniach sprzedażowych.

Posiada certyfikaty Trenera biznesu, Międzynarodowego Coacha ICC, Coacha kompetencyjnego, Trenera Fish Philosophy, Konsultanta Ensize, Certyfikat – Action Planning – Facylitacja. ICA:UK.

Realizował projekty rozwojowe krajowe i międzynarodowe dla firm z branż m.in.: przemysłu, bankowości, finansów, IT, logistyki, ubezpieczeń, mediów, sprzedaży,automotiv, start-upów. Współpracuje z fundacjami oraz organizacjami pozarządowymi.

Hobby – sztuki walki. Kolejna pasja, to teoria kłamstwa, rozpoznawanie i przeciwdziałanie metodom manipulacji.

Informacje i opinie na stronie: http://dobrycoach.pl/coach/mariusz-bilski

Napisz do mnie

Zdjęcia

Moje linki