Aleksandra Burtkiewicz

785-250-069
  • Coaching biznesowy
  • Coaching życiowy (life coaching)
  • Łódź
  • Opublikowano 1 rok temu

Opis

Odpowiedzialność, zaangażowanie, ale i autentyczność, empatia i swoboda,
to wartości jakimi się kieruję w pracy z klientem. Potrzebę swobody łączę z tym
co w relacjach międzyludzkich jest bardzo istotne, z okazywaniem partnerskiego, głębokiego szacunku. Podobnie jak okazywanie autentyczności, która rodzi w osobach, z którymi pracuję poczucie bezpieczeństwa i zaufania w podejmowaniu wyzwań podczas procesu coachingowego.
Dla mnie coaching jest partnerstwem dwóch osób, w którym osoba pełniąca rolę coacha wspiera drugą – klienta, w osiągnięciu zamierzonych rezultatów. Jest podróżą do zmian z punktu, w którym Jesteś obecnie do punktu, w którym Chcesz być. To Ty decyduje o zakresie mojego działania, bo to Ty wyznaczasz swój cel.

Dlaczego zajmuję się coachingiem?

Człowiek jest dla mnie historią w trakcie, książką, która właśnie się piszę. Jest wachlarzem możliwości, o które często się nie podejrzewa, a ma wszystkie potrzebne mu zasoby, by osiągnąć to, czego pragnie. Człowiek realizuje się przez spełnianie pragnień, zamierzeń, celów, a one przynoszą zmiany, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Zmiany są nieuchronne i nieustanne, ale człowiek ma wpływ na ich kierunek. Czy będąc w tym ciągłym ruchu zmian przybliżamy się do tego KIM i GDZIE chcemy być?

Zajmuję się coachingiem, bo jest skuteczną i kreatywną metodą wzmocnienia klienta
w procesie zaplanowanej zmiany.

O mnie

Z wykształcenia i pasji jestem dyplomowanym coachem, andragogiem – gerontologiem. Ukończyłam studia podyplomowe Coaching i Mentoring w Biznesie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Praca z ludźmi jest moją pasją od wielu lat. W 2010 roku ukończyłam studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Łódzkim o kierunku Andragogika z Gerontologią. Andragogika jest subdyscypliną naukową zajmująca się kształceniem osób dorosłych, z kolei gerontologia jest nauką o procesach starzenia się. Kompetencje coacha i nauczyciela osób dorosłych łączę z posiadanymi uprawnieniami  instruktora rekreacji ruchowej o uprawnieniach państwowych. Od wielu lat pracuję jako instruktor aerobiku. Obecnie prowadzę zajęcia głównie z osobami starszymi.


Lokalizacja

Napisz do mnie