COACHING

Coaching jest wieloetapowym procesem prowadzącym do szeroko rozumianego rozwoju – zarówno w obszarze umiejętności, zmiany nastawienia, jak i rozwoju emocjonalnego. Pośrednio coaching prowadzi zawsze do zwiększenia efektywności w działaniu. Z jednej strony pomaga radzić sobie z wyzwaniami na ich wstępnym etapie, zanim przerodzą się w poważniejsze problemy, z drugiej natomiast – pozwala na nieograniczony rozwój niemalże w każdym obszarze życia.

 

Istnieje wiele rodzajów coachingu oraz wiele różnych definicji tego, czym jest coaching. Praktycznie wszystkie mają kilka cech wspólnych:

 

  • Proces – coaching składa się z kilku spotkań rozłożonych w czasie.
  • Dobre relacje interpersonalne – coaching opiera się na zaufaniu i otwartości.
  • Struktura – proces, jak i sama sesja składają się z pewnych stałych elementów.
  • Cel – na początku procesu klient wyznacza cele, nad którymi chce pracować.
  • Doświadczenie w branży klienta – coach go nie potrzebuje do efektywnej pracy.
  • Obszar pracy – może dotyczyć całego życia klienta (szczególnie w przypadku coachingu holistycznego).
  • Niedyrektwyny – to klient sam odkrywa najlepsze dla siebie rozwiązania, a coach nie doradza.
  • Jest dobrowolny – nie można zmusić nikogo do rozwoju za pomocą coachingu.
  • Pytania – coaching w dużej mierze polega na zadawaniu odpowiednich pytań, które skłaniają do pogłębionej refleksji
  • Szacunek do wartości – coach podchodzi z szacunkiem i akceptacją do klienta.

 

W związku z tym coaching możemy zdefiniować jako: wieloetapowy proces rozwoju, np. doskonalenia kompetencji zawodowych lub osobistych, w obszarze, który chce rozwijać sam klient (lub zespół). Polega na wspieraniu klienta, tak aby mógł zyskać większą samoświadomość, a także przejąć większą odpowiedzialność za dany obszar życia i samodzielnie dokonać planowanych zmian. Coaching wspiera klientów w stawaniu się tym, kim chcą być. Opiera się na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu między coachem a klientem.