CZEGO MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ W PRACY Z COACHEM?

Będzie to z pewnością ekscytująca przygoda, obfitująca w wiele zwrotów akcji i silnych emocji, składająca się kilku spotkań rozłożonych w czasie. Zazwyczaj cały proces coachingu to cykl 5 do 12 sesji. Przeprowadzenie trwałych zmian często wymaga odpowiedniej ilości czasu, ponieważ wiąże się to ze zmianą nawyków, wprowadzeniem nowych zasad w życie, zaplanowaniem i rozpoczęciem działań itd.

Proces coachingu rozpoczyna się od spotkania wstępnego, zwanego też kontraktowym, na którym ustalane są szczegóły współpracy, badane potrzeby klienta i – co chyba najważniejsze – ustalane są i doprecyzowywane cele. Po odpowiedniej liczbie spotkań coachingowych (w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta) następuje sesja zamykająca, na której klient podsumowuje swoje osiągnięcia i poziom realizacji celów procesowych.

Pojedyncze spotkanie najczęściej nie gwarantuje oczekiwanych efektów (w postaci trwałej zmiany na poziomie postawy, nawyków i przekonań), inaczej niż cały cykl sesji. Dlatego większość coachów pracuje, kontraktując kilkuspotkaniowy proces coachingu.

Sesja coachingowa to spotkanie z coachem trwające najczęściej od 90 do 120 minut, które polega na rozmowie prowadzonej w unikalny i ciekawy sposób, mianowicie w taki, który ułatwia przeprowadzenie zmiany. Coach w czasie spotkania zadaje dużo osobliwych pytań, korzysta z wielu narzędzi komunikacyjnych, tworząc jednocześnie bezpieczne środowisko, pozwalające na wprowadzanie zmian itp. Na koniec sesji proponuje wykonanie zadania rozwojowego, które znacznie ułatwia wprowadzenie zmian.

W zależności od rodzaju coachingu każda sesja ma swoją strukturę, czyli kolejność poruszanych tematów. Elementy stałe to m.in. omówienie zadania rozwojowego, określenie celu, określenie mierników realizacji celu czy też propozycja kolejnego zadania rozwojowego.

Sesja coachingowa ma dużą dynamikę, więc jej przebieg jest nieprzewidywalny. Istotą pracy coacha jest podążanie za agendą klienta. Ktoś powiedział: jeżeli wiesz, dokąd zmierza ta rozmowa, to z pewnością nie jest to sesja coachingowa.

Niezależnie od rodzaju i liczby spotkań formalnych każdy proces coachingu jest zjawiskiem zindywidualizowanym, czyli dopasowanym do potrzeb klienta i organizacji, a także do stylu pracy samego coacha (oczywiście w ramach tego, co definiujemy jako coaching).