KIM JEST COACH?

Coachem możemy nazwać osobę, która spełnia następujące warunki:

  1. ma odpowiednie wykształcenie – szkolenie coachingowe,
  2. ma certyfikat lub akredytację będącą potwierdzeniem kwalifikacji,
  3. ma doświadczenia w pracy coacha,
  4. posługuje się kodeksem etycznym,
  5. prowadzi sesje coachingowe, a nie doradcze, szkoleniowe itp., określając się mianem coacha.
  6. Dba o własny rozwój (superwizja, własny coaching, uczestnictwo w szkoleniach itp.).

W związku z brakiem precyzyjnych regulacji prawnych dotyczących zawodu coacha [od 1 lipca 2014 roku „coach” jako profesja znajduje się w klasyfikacji zawodów i specjalności – pozycja 235920, czyli trener osobisty (coach, mentor, tutor)] w Polsce niestety praktycznie każdy może nazwać się coachem. Dlatego skorzystanie z usług osoby legitymującej się certyfikatem lub akredytacją zwiększa prawdopodobieństwo tego, że dana osoba świadczy usługę spełniającą wysokie standardy. Takie potwierdzenie kompetencji jest rodzajem gwarancji jakości pracy dla zleceniodawcy.

Na naszym portalu zarejestrowani mogą być jedynie coachowie, którzy przeszli odpowiednie przeszkolenie i mogą potwierdzić swoje kompetencje akredytacją lub stosownym certyfikatem.